Anunţ publicitar al Statului Român in ziarele mari ale lumii:

Anunţ publicitar al Statului Român in ziarele mari ale lumii:

Cine a putut, ştiut şi vrut a plecat.

Avem nevoie de ajutor!
Plătim la nivelul pieţei.
Preferăm vorbitori de Româna!

______________________________

luni, decembrie 27

Iisus este o figură prea colosală pentru creionul unor creatori de fraze*.-Einstein


Ateiştii îl iau, nu de puţine ori, pe Einstein drept "geniul fizicii care nu credea în Dumnezeu", mândrindu-se cu un asemenea reprezentant. Nimic mai fals! Cei care fac afirmaţia că Einstein ar fi fost ateu, habar n-au despre ce vorbesc şi se pare că nu i-au citit deloc opera şi biografia marelui savant. În continuare, vom citi fragmente din opera/biografia lui Einstein, din care reiese că genialul fizician credea că acest Univers este creaţia unui forţe inteligente, pe care putem s-o denumim ca fiind Dumnezeu.
1) "Vreau să ştiu cum a creat Dumnezeu această lume. Nu sunt interesat în fenomenul acesta sau în fenomenul celălalt. Vreau să ştiu gândurile Sale, restul fiind detalii".
2) "Noi ne aflăm în poziţia unui copilaş care intră într-o uriaşă bibliotecă, plină de cărţi în diferite limbi. Copilaşul ştie că cineva trebuie să fi scris aceste
cărţi, dar nu ştie cum s-a întâmplat asta. El nu înţelege limbile în care ele au fost scrise. Observă că toate cărţile au fost aranjate într-o anumită ordine, dar nu ştie cum s-a întâmplat acest lucru.
Aceasta, mi se pare mie, că este atitudinea chiar şi a celui mai inteligent om de pe Pământ faţă de Dumnezeu. Vedem un Univers aranjat miraculos, ce are anumite legi, dar nu înţelegem decât vag aceste legi. Mintea noastră limitată nu poate desluşi forţa misterioasă care mişcă constelaţiile."
3) "Dacă cineva ar descotorosi iudaismul profeţilor şi creştinismul lui Iisus Hristos de toate adăugirile ulterioare ale preoţilor, ceea ce ar rămâne ar fi o învăţătură care este capabilă de a vindeca toate bolile sociale ale omenirii. Este datoria fiecărui om de bună credinţă de a se strădui constant în mica sa lume în a promova această învăţătură de o umanitate pură, ca o forţă de viaţă,
atât cât poate el."
4) "În definitiv, toate diferenţele dintre iudei şi creştini n-au fost ele exagerate de fanaticii ambelor părţi? Toţi trăim sub acelaşi Dumnezeu şi hrănim aproape aceleaşi capacităţi spirituale. Evrei sau neevrei, toţi avem acelaşi Dumnezeu."
5) "Oricine este preocupat serios de ştiinţă devine convins de faptul că un Spirit se manifestă în legile Universului, un Spirit care este superior omului, şi în faţa căruia, cu puterile noastre modeste, trebuie să ne simţim umili. În acest fel, ştiinţa te conduce la un sentiment religios de un anumit gen, ce este mult diferit faţă de religiozitatea cuiva naiv".
6) "Cu cât cineva pătrunde mai adânc în secretele naturii, cu atât el are un respect mai mare pentru Dumnezeu".
7) "Cea mai frumoasă şi mai profundă emoţie pe care o putem experimenta este senzaţia mistică. Ea este sursa ştiinţei celei adevărate.
Această convingere profundă a prezenţei unei Puteri Raţionale superioare, ce este dezvăluită într-un Univers de nepătruns, formează ideea mea despre Dumnezeu."
8 ) "Religiozitatea mea constă în admiraţia umilă faţă de un Spirit infinit superior, care se dezvăluie atât de puţin încât noi, cu înţelegerea noastră slabă şi tranzitorie, n-am putea cunoaşte realitatea".
9) "Cu cât studiez mai multă ştiinţă, cu atât cred mai mult în Dumnezeu".
10) "Max Jammer, profesor emerit de fizică şi autorul unei cărţi biografice intitulate 'Einstein şi religia' (2002), pretinde că binecunoscutul dicton al lui Einstein 'Ştiinţa fără religie este şchioapă şi religia fără ştiinţă este oarbă' constituie chintesenţa filozofiei religioase a lui Einstein."

11) "Principiile cele mai înalte pentru aspiraţiile şi judecăţile noastre ne sunt oferite de tradiţia
religioasă iudeo-creştină. Este un scop foarte înalt, care, cu puterile noastre vlăguite, nu putem să-l atingem foarte adecvat, dar, care ne oferă o fundaţie sigură pentru aspiraţiile şi evaluările noastre."
12) "La vederea unei asemeni armonii în Cosmos, pentru care eu, cu mintea mea limitată, sunt capabil de a o recunoaşte, există încă oameni care spun că nu există Dumnezeu. Dar, ce mă enervează cel mai mult e faptul că ei mă citează în a-şi sprijini punctele de vedere."
13) Cu privire la ateişti, Einstein are un punct de vedere interesant:
"Mai există şi fanaticii ateişti, ale căror intolerenţă este cam aceeaşi cu intoleranţa fanaticilor religioşi şi provine din aceeaşi sursă. Ei sunt asemenea sclavilor care încă îşi simt greutatea lanţurilor lor de care s-au eliberat după o luptă grea. Ei sunt fiinţe care, în ura lor împotriva religiei, 'opiumul poporului', nu pot
simţi muzica sferelor".
14) "Desigur că există o convingere, asemănătoare sentimentului religios, a existenţei unei Raţionalităţi a lumii, ce se află în spatele fiecărei munci ştiinţifice (…) Această convingere fermă, o convingere strâns legată de simţământul profund că există o Minte superioară…aceasta este concepţia mea despre Dumnezeu".

15) Atitudinea lui Einstein faţă de Iisus Hristos este exprimată într-un interviu acordat revistei americane 'The Saturday Evening Post' (26 octombrie 1929):
"- Cât aţi fost influenţat de creştinism?
- Copil fiind, am primit educaţie religioasă, atât din Biblie, cât şi din Talmud. Eu sunt evreu, dar sunt totodată captivat de figura luminoasă a Nazariteanului.
- Aţi citit vreodată cartea lui Emi Ludwig despre Iisus?
- Cartea sa este superficială. Iisus este o figură prea colosală pentru creionul unor creatori de
fraze.
– Îl acceptaţi pe Iisus ca figură istorică?
- Fără îndoială! Nimeni nu poate citi Evangheliile fără să simtă prezenţa lui Iisus. Personalitatea sa pulsează cu fiecare cuvânt. Nici-un mit nu poate fi atât de plin de viaţă".

Niciun comentariu: