Anunţ publicitar al Statului Român in ziarele mari ale lumii:

Anunţ publicitar al Statului Român in ziarele mari ale lumii:

Cine a putut, ştiut şi vrut a plecat.

Avem nevoie de ajutor!
Plătim la nivelul pieţei.
Preferăm vorbitori de Româna!

______________________________

miercuri, ianuarie 20

Definitia violului si pedeapsa la 1750...

Definiţia violului in "Codul Penal" din vremea domnitorului Constantin
Mavrocordat, in anul 1750:

"Cel ce va fi prins cu ştromeleagul învârtoşat primprejurul părţilor
fătătoare ale muierii, i se va tăia scârbavnicul mădular spre veşnica
lui nefolosire"

Niciun comentariu: