Anunţ publicitar al Statului Român in ziarele mari ale lumii:

Anunţ publicitar al Statului Român in ziarele mari ale lumii:

Cine a putut, ştiut şi vrut a plecat.

Avem nevoie de ajutor!
Plătim la nivelul pieţei.
Preferăm vorbitori de Româna!

______________________________

sâmbătă, august 22

George Carlin despre batranete

Cautam un voluntar sa traduca acest text si sa adauge traducerea la comentarii.

>
> Subject: FW: George Carlin on age 102. A brilliant read!]
>
>
>
> > *George Carlin on age102.*
> > (Absolutely Brilliant)
> >
> > READ THIS TO THE VERY END AND WHEN YOU HAVE FINISHED, DO AS I AM DOING
> > AND SEND IT ON.
> > *
> > George Carlin's Views on Ageing
> > *
> > Do you realise that the only time in our lives when we like to get old
> > is when we're kids? If you're less than 10 years old, you're so excited
> > about ageing that you think in fractions.
> >
> > 'How old are you?' *'*I'm four *and a half!' *You're never thirty-six
> > and a half. You're four and a half, going on five! That's the key.
> >
> > You get into your teens, now they can't hold you back. You jump to the
> > next number, or even a few ahead.
> >
> > 'How old are you?' 'I'm *gonna be *16!' You could be 13, but hey, you're
> > gonna be 16! And then the greatest day of your life .... . You
> > *become*21. Even the words sound like a ceremony.. *YOU BECOME 21.
> > YESSSS!!!
> > *
> > But then you* ** turn *30. Oooohh, what happened there? Makes you sound
> > like bad milk! He TURNED; we had to throw him out. There's no fun now,
> > you're Just a sour-dumpling. What's wrong? What's changed?
> >
> > You* **BECOME *21, you *TURN *30, then you're *PUSHING* 40. Whoa! Put on
> > the brakes, it's all slipping away. Before you know it, you *REACH* 50
> > and your dreams are gone.
> > *
> > But wait!!! *You *MAKE it *to 60. You didn't think you would!
> >
> > So you *BECOME* 21, *TURN* 30, *PUSH* 40, *REACH *50 and *MAKE it *to 60.
> >
> > You've built up so much speed that you *HIT* 70! After that it's a
> > day-by-day thing; you HIT Wednesday!
> >
> > You *get into *your 80's and every day is a complete cycle; you HIT
> > lunch; you TURN 4:30 ; you REACH bedtime. And it doesn't end there Into
> > the 90s, you start going backwards; 'I *Was JUST *92.'
> >
> > Then a strange thing happens. If you make it over 100, you become a
> > little kid again. 'I'm 100 and a half!'
> > May you all make it to a healthy 100 and a half!!
> > *
> > HOW TO STAY YOUNG
> > *
> > 1. *Throw out nonessential numbers. *This includes age, weight and
> > height. Let the doctors worry about them. That is why you pay 'them'
> >
> > 2. *Keep only cheerful friends. *The grouches pull you down.
> >
> > 3. *Keep learning.* Learn more about the computer, crafts, gardening,
> > whatever. Never let the brain idle. 'An idle mind is the devil's
> > workshop.' And the* ** devil's *name is*Alzheimer's.
> > *
> > 4. *Enjoy the simple things.*
> >
> > 5.* **Laugh *often, long and loud. Laugh until you gasp for breath.
> >
> > 6. *The tears happen.* Endure, grieve, and move on. The only person, who
> > is with us our entire life, is ourselves. Be ALIVE while you are alive.
> >
> > 7. *Surround yourself with what you love* , whether it's family, pets,
> > keepsakes, music, plants, hobbies, whatever. *Your home is your refuge_._*
> >
> > 8. *Cherish your health: *If it is good, preserve it. If it is unstable,
> > improve it. If it is beyond what you can improve, get help.
> >
> > 9. *Don't take guilt trips.* Take a trip to the mall, even to the next
> > county; to a foreign country but NOT to where the guilt is.
> >
> > 10.* **Tell the people you love that you love them, at every opportunity.
> >
> > AND ALWAYS REMEMBER* :
> > Life is not measured by the number of breaths we take, *but* by the
> > moments that take our breath away.

auto-ironia americana

Spread the Stupidity
Only in  America  ......do drugstores make the sick walk all the way
to the back of the store to get their prescriptions while healthy
people can buy cigarettes at the front.

Only in  America  .....do people order double cheeseburgers, large
fries, and a diet coke.


Only in America  .....do banks leave vault doors open and then chain
the pens to the counters.


Only in  America .....do we leave cars worth thousands of dollars in
the driveway and put our useless junk in the garage.


Only in  America .........do we buy hot dogs in packages of ten and
buns in packages of eight.

Only in  America  .....do they have drive-up ATM machines with Braille
lettering.


EVER WONDER ...
Why the sun lightens our hair, but darkens our skin?


Why can't women  put on mascara with their mouth closed?


Why don't you ever see the headline 'Psychic Wins Lottery'?


Why is 'abbreviated' such a long word?


Why is it that doctors call what they do 'practice'?


Why is lemon juice made with artificial flavor, and dishwashing liquid
made with real lemons?


Why is the man who invests all your money called a broker?


Why is the time of day with the slowest traffic called rush hour?


Why isn't there mouse-flavored cat food?


Why didn't Noah swat those two mosquitoes?


Why do they sterilize the needle for lethal injectio= ns?


You know that indestructible black box that is used on airplanes? Why
don't they make the whole plane out of that stuff?!


Why don't sheep shrink when it rains?


Why are they called apartments when they are all stuck together?


If con is the opposite of pro, is Congress the opposite of progress?


If flying is so safe, why do they call the airport the terminal?

vineri, august 14

Punctul pe i

Andrei Plesu

România e, în multe privinţe, o alcătuire paradoxală. De aceea e greu
sistematizabilă, de aceea e greu de guvernat.
Reuşim lucruri care, în mod normal, nu merg împreună.
Reuşim de pildă, constatase deja Titu Maiorescu, să producem forme,
pentru care ne lipseşte cu totul fondul. Aşa ceva nu e la îndemâna
oricui. Şi ceea ce e spectaculos e că, una peste alta, ţara
funcţionează, aşa paradoxală, improbabilă cum este! Să dăm câteva
exemple:

Una dintre neobişnuitele noastre reuşite este să avem un coeficient
imens de poluare (în aer, în apă şi pe pământ), fără să avem o mare
industrie. Industria noastră este sublimă, dar imperceptibilă altfel
decât prin cantitatea de toxine pe care o emană. Ne otrăvim, aşadar,
fără otravă sau, mai exact, obţinem otravă din te miri ce.

O altă reuşităparadoxală: avem medici foarte buni şi spitale foarte
proaste.. E inexplicabil cum poţi avea medici de calibru, când mai
tuturor le lipseşte instrumentarul necesar pentru a-şi face meseria
onorabil. Şi totuşi şi-o fac. Medicul te salvează, "sistemul" te
omoară.

Alt miracol: avem o mare concentrare de "atracţii turistice" şi n-avem
turism. Turismul n-ar da rezultate la noi decât dacă s-ar generaliza
un mod de teleportare a turiştilor, aşa încât ei să ajungă în faţa
frumuseţilor patriei fără să aibă nevoie de drumuri, de hoteluri şi de
servicii în general.
Paradox colateral: suntem ospitalieri, dar umflăm grosolan nota de
plată, pe baza ideii că "străinul" trebuie jumulit.

Mai departe: ne lăudăm cu elevi eminenţi, foarte bine calificaţi la
felurite olimpiade intern aţionale, dar ştim cu toţii că învăţământul
autohton e în criză, că profesorii s-au descalificat, că şcolile sunt
delabrate şi salariile sunt mici.

Avem tradiţii agrare incontestabile, pământ fertil, mână de lucru, dar
nu prea mai avem agricultură: mâncăm pâine turcească, fructe şi legume
comunitare, iar carne şi produse din carne importăm din toată lumea.

Suntem săraci, dar am umplut Bucureştiul de automobile pretenţioase,
cârciumile sunt pline, călătorii români se înghesuie prin avioane
trans-europene şi trans-atlantice cu bagaje de apocalipsă.

Suntem patrioţi, dar n-avem patriotism: adică nu ne preocupă
grădinărirea limbii strămoşeşti, viitorul imediat şi concret al ţării,
istoria ei, monumentele ei, instituţiile ei. Avem la chefuri
romanţioase suspinuri naţionale, dar primul gând când ne amintim de
ţărişoară e s-o delapidăm.
Pe măsură ce avem elite mai puţine, dezvoltăm faţă de ele un dispreţ
tot mai mare.
Avem şomaj, dar muncim la negru, n-avem bani, dar ne descurcăm, suntem
creştini, dar la câte un hram sau la câte o sărbătoare ortodoxă ne
îmbulzim, ne ocărâm şi vociferăm ca o hoardă fără istorie şi fără
credinţă.
Orice analiză a României contemporane (sau eterne?) se blocheaza, la
un moment dat, în paradoxuri asemănătoare. Inventarul lor pare
infinit.
În rezumat, s-ar spune că ori avem evoluţii interminabile, care nu
culminează niciodată într-un scop atins, ori avem împliniri care nu se
justifică prin nicio evoluţie. Ori drum fără ţintă, ori ţintă fără
drum. Creşterea organică, cu rezultat conştient şi previzibil,
continuitatea, consecvenţa, organizarea, tenacitatea iată virtuţile
care ne lipsesc. Dar ne descurcăm noi şi fără...