Anunţ publicitar al Statului Român in ziarele mari ale lumii:

Anunţ publicitar al Statului Român in ziarele mari ale lumii:

Cine a putut, ştiut şi vrut a plecat.

Avem nevoie de ajutor!
Plătim la nivelul pieţei.
Preferăm vorbitori de Româna!

______________________________

luni, martie 26

ticăloşi de ieri ca astăzi


CARAGIALE, Ion Luca, originally uploaded by Morales de los Ríos.

Fragment dintr-o scrisoare datată 5 aprilie 1868 a junimistului colonel Nicolae Scheleti către Iacob Negruzzi adusă la lumină de istoricul Maria Georgescu.

"Iubite Negruţi, Epistola ta m-a întristat foarte mult. În adivăr noi nu putem ave într-o ţară atât de ticăloasă decât decepţiuni, decepţiuni în amor, în amiciţie, în guvern, în familie, decepţiuni în tot ce mişcă şi esistă pe pământul român. Dacă să destitui şi persecut în ţară la noi oameni ca (Titu) Maiorescu, atunci desigur că şi ţara noastră are să fie destituită din postul ce ocupă astăzi între popoarele civilisate ca nedemnă de a esista! Când gândeam că esistenţa noastră politică atârnă numai de la neînţelegerea ce esistă între puterile garante şi că la o înţelegere trebui să perim ca nisce mişăi, fără să putem face cea mai mică resistenţă, când gândesc la această stare umilitoare şi miserabilă îmi vine să blastăm oara în care m-am născut pe pământul acestei nenorocite ţări. Sunt aşa de desgustat de naciunea română, că-mi vine greaţă de câte ori mă gândesc la dânsa. Sunt amărât în adâncul sufletului meu de ticăloşia şi mârşăvia în care ne aflăm…"

Niciun comentariu: