Anunţ publicitar al Statului Român in ziarele mari ale lumii:

Anunţ publicitar al Statului Român in ziarele mari ale lumii:

Cine a putut, ştiut şi vrut a plecat.

Avem nevoie de ajutor!
Plătim la nivelul pieţei.
Preferăm vorbitori de Româna!

______________________________

joi, martie 15

Cum justificau germanii colonizarea Romaniei in 1940

Via Flickr:
Letter on reverse (below) translated by uwing50. Letter dated 28.3.1918 and sent to Fräulein Albertina Broekstra in Alexisdorf.

Saxon Landsturmmann Broekstra poses with two peasants (shepherds?) in March 1918.

Landsturm Infanterie Bataillon XII 19 was assigned to Etappen-Inspektion Nr. 9 in Dobrudscha (Sfântul Gheorghe) Romania. Behind the front lines the occupied areas both in the east and west were organised into military administrative areas, the Etappen. Each Etappen was controlled by an Etappeninspektion that had under its direct command a number of military establishments and units. They also administered the civil population, agriculture, industry and all aspects of life under the German occupation.

Military units attached to the Etappen included such formations as Etappen-Munitionkolonnen and trains, park companies, veterinary units, signal troops, Gendamerie, motor columns and Landsturm units.Aceasta este traducerea unui raport german, care poartă data de 4 noiembrie 1940. Autorul acestui text stabileşte strategia de acţiune a Germaniei naziste în România, la două luni de la alungarea regelui Carol al II lea şi la puţină vreme de la sosirea misiunii militare germane. Documentul se găseşte la Arhivele Naţionale ale României, Fondul Microfilme SUA, rola 258 cadrul 1405523. Raportul a fost recuperat din arhivele naziste de armata americană, însă din păcate nu a fost înregistrată provenienţa lui. După ton, vocabular şi atitudine pare să fie elaborat de un membru al NSDAP. Diplomaţii şi economiştii celui de-al treilea Reich rareori se exprimau atât de direct în rapoartele scrise.

Dincolo de originile acestui raport şi identitatea autorului său este şocantă viziunea asupra trecutului şi viitorului României. În ziua de azi găsim destui români care susţin idei asemănătoare cu cele din acest raport. Pe de altă parte acest document scoate la lumină adevărata părere a naziştilor faţă de legionari.

Cât despre viitorul rezervat României lucrurile sunt spuse limpede: o colonie furnizoare de materii prime şi forţă de muncă.

Raport german din 4 noiembrie 1940

România de pe cele două părţi ale Carpaţilor reprezintă două entităţi deplin diferite. Transilvania şi Banatul sunt marcate de Europa Centrală; Valahia, Moldova şi ţinuturile de la gurile Dunării sunt mai degrabă oriental-asiatice. Încă din secolul al X lea cultura ţărănească şi orăşenească a Imperiului a ajuns până la arcul carpatic. De cealaltă parte a Carpaţilor nu s-a putut clădi ceva asemănător, de aici începe un spaţiu colonial care nu este capabil să trăiască într-un mod propriu şi este influenţat de formele exterioare. Valahia şi Moldova au fost dependente de imperiile german, turc şi rus şi din păcate la dorinţa acestor puteri au devenit state "independente". "Naţiunea română" nu este nici în ziua de azi nimic altceva decât o legendă a istoriografiei. Până în secolul al XIX lea nu a existat de fapt decât o viaţă vegetativă a micului popor de ţărani şi păstori valahi care număra cu puţin peste un milion de oameni care niciodată nu au avut o clasă conducătoare proprie ci nişte profitori patriarhali care se schimbau adesea. Înmulţirea de zece ori a acestei populaţii în secolele XIX şi XX s-a reuţit prin apariţia sistemului industrial european care a transformat stepele în terenuri agricole. Această mare şansă economică s-a transformat, ca la toţi primitivii, într-o creştere a populaţiei. De aici a rezultat un număr mai mare şi o clasă de mari proprietari lacomi care nu aveau nici o legătură cu pământul şi cu masele muncitoare; fără să existe un popor şi cu atât mai puţin o naţiune. Puţinul care are legătură cu voinţa poporului vine din Transilvania. În cercurile românilor emigraţi aici ca forţă de muncă, în urma contactului strâns cu cultura mărcilor de graniţă ale Imperiului a apărut dorinţa de a da o viaţă mai bună neamului propriu. Însă până în ziua de azi s-a rămas la stadiul de dorinţă.

Aceasta nu putea să fie altfel, spune Garda de Fier deoarece clasa conducătoare străină orientată doar spre câştig a nimicit toate încercările de îmbunătăţire. Faptul că turcii, grecii, evreii şi alţi străini au devenit zeii idealului îmbogăţirii fără limite şi acceptarea corupţiei ca sistem au făcut ca aceste dorinţe idealistice să nu aibă nici o şansă. Abia revoluţia din 1940 a dat ocazia unei renaşteri a poporului român pentru o viaţă de naţiune independentă.

Ar fi o greşeală acceptarea necritică a acestei teze a Gărzii de Fier. Este adevărat că mişcarea lui Codreanu este cea mai puternică expresie de sănătate şi voinţă proprie care a apărut în rândurile populaţiei României. Putem astfel vedea că există aici substanţe ale unei rase vrednice. Este însă îndoielnic că acestea sunt destul de puternice pentru a crea un stat şi a transforma o populaţie într-un popor. În primul rând nu există un conducător şi nici o clasă conducătoare. Codreanu şi 17.000 de comandanţi subordonaţi au fost înlăturaţi şi "poporul" nu s-a mişcat. Revoluţia nu a fost făcută de Garda de Fier, ci de Antonescu, un general despre care se poate spune că este un bărbat curajos. Lovitura de stat i-a reuşit deoarece inamicii săi au fost nişte nemernici laşi. Şi chiar şi aşa Antonescu nu ar fi reuşit nimic dacă prăbuşirea politicii externe a vechiului sistem nu i-ar fi pus în mână toate atuurile. Revoluţiile adevărate au drept urmare modificarea politicii externe. Noua Românie însă trăieşte de la început pe baza atotputernicei bunăvoinţe a Axei, chiar şi din punctul de vedere al politicii interne. Anume nu împotriva unor puteri străine a trebuit Antonescu să cheme trupele germane, ci împotriva propriei sale armate şi împotriva rezistenţei din cadrul aparatului de stat pentru că într-adevăr nu avea la îndemână forţe proprii care să îi fie alături. Într-o ţară ai cărei ofiţeri, funcţionari şi intelectuali aproape fără excepţie sunt obişnuiţi să trăiască din trădare, acest bărbat care înainte de toate pretinde cinste s-a confruntat imediat cu o duşmănie crescândă. De asemenea trebuie evitată luarea drept realitate a viselor gardiştilor. Noua Românie va avea nevoie pentru totdeauna din punct de vedere al politicii externe de sprijinul trupelor germane, iar din punctul de vedere al politicii interne pentru cel puţin câteva decenii.

Garnizoanele germane din România îi dau Reichului garanţia că nu vor apărea dezordini în sud-estul spaţiului său vital care ar fi păguboase din punct de vedere politic şi pentru situaţia aprovizionării sale. Mulţumită capacităţii populaţiei româneşti de a răbda de foame, mica supraproducţie agrară a României va fi la dispoziţia Reichului şi petrolul îşi va găsi drumul spre Reich câtă vreme acesta va curge. Astfel prin aceste exporturi româneşti se pare că vor asigurate lipsurile industriei germane. Apare acum întrebarea dacă Reichul trebuie să se mulţumească cu atât. Nu ar fi mai degrabă în interesul său să folosească pe deplin bogăţiile naturale şi forţa de muncă din această ţară apropiată? Recolta medie la hectar în România este doar puţin mai mare decât jumătate din media Reichului, în ciuda faptului că terenul este în general cu mult mai bun decât cel din Germania. De asemenea nu sunt folosite nici pe departe toate oportunităţile agricole ale României. Tratatul Wohlthat a indicat numeroase căi rin care să fie folosite puterile economice ale României şi să fie însufleţite schimburile comerciale. Tratatul este în continuare în vigoare şi piedicile politice care se opuneau punerii lui în aplicare au dispărut. Fără îndoială că mijloacele prevăzute în tratat pot fi folosite acum mai bine, însă este nevoie de un discipol dornic de învăţătură şi care să fie capabil de dezvoltare asupra căruia să se facă simţite efectele pedagogice. Însă această viziune trebuie mai întâi analizată în mod corect. Întreaga dezvoltare istorică pasivă de până acum a României vorbeşte împotriva unei posibilităţi de acest fel. Cunoscătorii ţării ne asigură că populaţia României nu este una ambiţioasă şi că în mod oriental-slav se mulţumeşte cu astâmpărarea foamei în loc să se străduiască să îşi asigure toate cele necesare. Religiozitatea moartă a bisericii ortodoxe îi întăreşte în această atitudine. Faptul că credinţa ortodoxă se găseşte alături de ideea naţională şi de cea de ordine în ideologia Mişcării Legionare ne face să nu ne aşteptăm la nici un fel de schimbare. Dacă se doreşte ca România să nu fie doar păstrată ci să fie folosită pe deplin acest lucru nu poate avea succes doar prin consiliere, ci prin metode coloniale. Pentru aceasta este nevoie ca în locul proprietăţilor ţărăneşti minuscule prost exploatate să apară mari moşii care să fie administrate după metode moderne sub conducere germană. Apoi trebuie ca forţa de lucru care acum leneveşte să fie ocupată intensiv pe model colonial cu agricultura şi trebuie alcătuite mair armate de muncitori care să refacă sistemul de drumuri extrem de înapoiat. Industriile care necesită forţă de muncă intensivă trebuie să fie transferate din Reich în România.

În acest fel i se va da poporului german din România o şansă de implicare care să îi dea şi conştiinţa că joacă un rol important în cadrul Reichului. Poporul german din România a devenit de puţină vreme o corporaţie de drept public. Ei se poat alătura drapelului Reichului şi pot să îşi satisfacă serviciul militar în regimente proprii. Prin aceasta se reuşeşte ca Reichul să nu cedeze acest vechi post de graniţă, ci să îl păstreze şi cum este de dorit, să îl dezvolte. Ţara de dincoace de Carpaţi poate prin munca saşilor transilvăneni să primească din nou caracterul unui district german. De asemenea grupul etnic german oferă o rezervă necesară de oameni cunoscători ai ţării care să fie folosiţi pentru rezolvarea problemelor de cealaltă parte a Carpaţilor.

Aceste sarcini pot fi îndeplinite fără să fie atinsă suveranitatea formală a României (caracteristicile cele mai importante ale suveranităţii oricum îi lipsesc acestui stat) şi fără ca să fie blocate posibilităţile de dezvoltare ale puterilor vrednice din rândul populaţiei româneşti. Modalitatea de acţiune trebuie să fie o impunere pe cale paşnică. Nu ar trebui să fie dificil de obţinut sprijinul guvernului român pentru înfiinţarea unor moşii model şi treptat numărul acestor mari moşii să fie crescut. De asemenea nu ar trebui să fie întâmpinate obstacole de netrecut pentru punerea sub regie germană a construcţiilor de drumuri şi canale. Nu este nevoie de mijloace violente pentru penetrarea industrială. Există destul capital în Reich care caută oportunităţi şi care printr-o organizaţie centrală de intermediere în mod planificat să fie orientat către România.

Printr-o politică românească bazată pe realităţi şi nu pe programul imposibil de realizat al unei minorităţi de gardişti fiecare va primi ceea ce i se cuvine: masele capabil de dezvoltare o mai bună supraveghere şi alimentare ca până acum, germanii vor primi conducerea în ceea ce priveşte interesele Reichului şi foloasele cuvenite pentru contribuţia şi responsabilitatea lor politico-militară, forţele vrednice de origine românească vor primi participarea la guvernare şi administrare, conducerea producţiei şi a comerţului.
Misiunea militară germană din România trebuie să apere ordinea astfel încât să nu mai fie posibile dezordinile. Reichul german nu trebuie să lase să îi scape posibilităţile coloniale care se găsesc la uşa sa.

3 comentarii:

peromaneste spunea...

Mananca sheiss
Al dracului s-a mai inmultit milionul ala de valahi in sec XX ,ca an 1918 am putut sa-i batem pe putorile de nemtotei la Marasesti de ne tin minte si acum ! Si acum mai scuipa nemtii cand trec pe sosea si vad Mausoleul de la Marasesti . Cu acel milion i-au batut valahii pe unguri,pe turci ,pe polonezi la Posada ,Rovine ,Vaslui ,Baia,Calugareni ,Codrii Cosminului ? Si uite ca primitivii aia de valahi v-au mai tras un fuck si la 23 Aug ,asta asa ca sa tineti minte .Ai dracului scarbe ,cica erau aliati cu noi ! Scarbele de nemti se mandreau cand ii confundau acum 3 secole pe goti cu geti ,ca sunt urmasi ai lui Decebal si Burebista !......[Markus]Cata
este mai degraba un wishful thinking asa cum s-a dovedit la final. analiza are mari scapari pt ca incearca sa creeze cadrul favorabil implementarii statutului de colonie. sa nu uitam ca abia la 1918 Romania devenea intreaga si era o tara ca nu a supt colonial resursele altora ci s-a dezvoltat in arealul ocupat de la inceputuri. acum, pot spune ca acesta judecata apartine unor criminali. ce facem punem baza pe ea? luam in seama o analiza repet superficiala care dorea sa serveasca unor scopuri anume? sa ne amintim ca reforma scolii a fost facut abia pe la 1860 de Kogalniceanu si Cuza. Va trebui ca la un anumit moment sa dam lui Cuza si Kogalniceanu locul pe care-l merita in istoria acestei tari iar independenta fata de turci a fost abia la 1877. si sa nu uitam ca germanii ne-au santajat cu pacea de la berlin urmare acestui razboi, care santaj cerea drepturi pentru fugarii khazari din rusia si galitia precum drept de vot, recunoasterea lor ca nativi localnici plus multe alte drepturi. am trait mereu in umbra santajelor marilor puteri toate mai tinere si mai necoapte decit po *editat* tia statornica de pe aceste meleaguri. ce n-am fost niciodata in istoria noastra? Criminali! iar pentru asta le multumesc inaintasilor mei. de ce nu merge bien Romaniei si romanilor? pai atunci cind am vrut sa ne dezvoltam de fiecare data ni s-a dat la cap intr-un fel sau altul. de fiecare data s-a gasit cite un basescu tradator care sa plece capul intereselor straine vinzind astfel pooprul! putin timp in epoca moderna Romania a fost condusa de romani. iar asta se vede!Muntean
Nu e mare lucru de luat in seama in acest asa-zis "raport german" (mai curand nazist). Autorii nu auzisera nici de Stefan cel Mare nici de Mircea, Vlad sau Brancoveanu, si, in ignoranta lor, credeau despre romani ceea ce le spuneau interlocutorii de aceasi orientare din randul minoritarilor din Ardeal. Se vede de la o posta sovinismul unguresc, turnat si transmis pe canal german, acolo unde trebuia... Doar suntem imediat dupa Dictatul de la Viena. Ar fi o mare greseala sa-l consideram o analiza serioasa, e doar un document elaborat sa fie pe placul superiorilor din Reich.M...da
Nu stia fritz in '40 ca o s-o fure din nou,la greu, de la ROMANI. Traiasca vesnic in sufletul si memoria POPORULUI ROMAN regii Romaniei Carol I si Mihai I,ca mai bine ca un neamt in fruntea romanilor,nu le-a plesnit nimeni botu' kaiserului si hitleristilor,traiasca Ardealul ,Moldova si Tara Romaneasca. P.S. Fritz avea dreptate doar in privinta legionarilor si,partial, a bisericii ortodoxe.

peromaneste spunea...

aurora
Asta e doar istoria aparenta, construita de diverse interese. Istoria reala e alta.Vorbesc de istoria poporului roman, de geti,de traci si mai adinc in istorie...IVAN CEL GROAZNIC
Lasa ca si pe rusi(slavi) i-au considerat nemtii timpiti si subdezvoltati , si au luat-o pe cocoasa la STALINGRAD ,in 1942 si asa mai departe. E bine ca s-au nascut 1 milion de copii dupa violurile Armatei Rosii la Ocuparea Germaniei, in 1945-1946 ? Armata Rosie i-a corcit rasa lui HITLER si acum nemtoteii o fac din nou pe rasa superioara si LOCOMOTIVA UE. Parca toate statele UE stau cu mana intinsa la BERLIN.

CIORTEA
Din pacate multe judecati din acest raport s-au verificat a fi valabile si dupa 1990. Ce popor din lumea aceasta ar fi acceptat sa-i fie distrusa industria si agricultura de catre cei alesi sau numiti sa conduca destinele tarii. Multi din acesti tradatori ai interesului national ar fi fost condamnati chiar la moarte. La noi nu se intampla nimic. Locuitorii tarii aleg drumul strainatatii. Pleaca din tara in loc sa se organizeze sa lupte contra criminalilio care au distrus economia tarii si obiectivele strategice ramase au fost date la straini.Ultima avutie ramasa in proprietatea poiporului roman, sursele de energie electrica, vor fi vandute la straini si Romania va deveni o colonie.Acesta-i poporul roman.Este descris exact in raportul nemtilor din 1940.


sonsub
Acest articol nu trebuie sa ne intristeze ci sa ne faca sa ne DESCHIDEM OCHII si MINTEA. Cat timp nu schimbam acesti - PROFITORI PATRIARHALI - inlocuindu-i cu FORTE VREDNICE DE ORIGINE ROMANEASCA (asa cum sunt numiti in articol si deci a caror existenta nu este negata de autor) vom fi o tara - asa cum spune si articolul, cu SUVERANITATE formală. CITEZ : "Caracteristicile cele mai importante ale suveranităţii oricum îi lipsesc acestui stat ". Care ar fi aceste CARACTERISTICI ? In primul rand CONDUCATORI demni, onesti, patrioti ! INTREBARE !!!!!!! Avem asa ceva ? PDL? UNPR?UDMR? USL? PP................? Neavand astfel de conducatori, NIMIC nu trezeste in noi IDEEA DE SOLIDARITATE care sa fie liantul CONSTITUIRII (UNIRII) NOASTRE CA POPOR si vom continua sa traim in continuare intr-o FALSA idee de demnitate si mandrie care ne dezbina pe zi ce trece.


bugetarul puturos
,,Locuitorii pleaca din tara in loc sa se organizeze sa lupte contra criminalilor" . Ai dreptate, dar cu cine sa te lupti??? De-a lungul istoriei, cam toti romanii adevarati au sfarsit din cauza tradarii: Burebista, Mihai Viteazul, Cuza, Horea, Avram Iancu, Ceausescu, ca sa amintesc doar de cativa. La noi tradarea, lasitatea, dubla masura, delasarea si lacomia sunt simboluri nationale, asa ca Miorita! Incearca tu sa convingi 10 oameni sa iesi la greva, ca eu am facut asta: 5 vor spune ca trebuie sa mearga acasa ca-i asteapta nevasta cu masa calda, 3 vor zice ca da, maine ne vedem acolo, dar nu vine nici unul, altul va zice ca cine esti tu sa iei comanda iar altul se va duce si te va da in gat sefilor, doar, doar il va ridica pe el in grad! Ar trebui un om providential sa faca asta, asta se naste o data la 100 ani, deci mai avem de asteptat. Intre timp eu trebuie sa ma lupt cu saracia si cu cheltuielile copilului, deci am destule griji curente, ca sa-mi mai stea gandul la revolutie! Totul a fost bine gandit de indivizi care stau la caldura, au de toate si timp berechet la dispozitie. P.S. Si eu plec din tara in curand, ca asta se vrea din partea celor incomozi, care gandesc!!

peromaneste spunea...

sonsub
CONCLUZII: Este un raport cat se poate de FIRESC, intocmit pe baza intereselor COLONIALISTE ale unei tari. Foarte simplu! Problema Germaniei era: Cum "II FACEM" pe romani ? Raspunsul: Nu-i nici o problema SEFU caci cei care-i conduc sunt suficienti de corupti ca sa-i rezolvam pe cale "diplomatica" si sa nu implicam un efort militar consistent ( lucru foarte adevarat si ATENTIE valabil si in zilele noastre !!!!!!!) . Restul e la latitudinea cititorului roman (din anul de gratie 2012) sa aiba atitudinea necesara daca doreste sa schimbe ceva sau nu pentru viitor !!!!!!!!rxctps
Germania avut intotdeauna aspiratii imperiale si coloniale.Cum cu colonialismul nu prea i-a mers,din simplul motiv ca a venit la imparteala dupa ce nii si olandezii luasera cam totul au pus si ei mana pe Africa de Sud Vest,actuala Namibie,prea putin totusi pentru ambatul nemtesc.Si atunci s-a orientat catre Est.Drang nach Osten,Lebensraum,cuvinte dragi conducatorilor germani.Si-au gasit si gres etc.Ca noi romanii suntem cum suntem este o realitate.Dar realitatea noastra este a noastra,nu cred ca daca brusc ne-am trezi intr-o alta realitate am fi mai fericiti.Nu suntem nici mai buni si nici mai rai ca altii si in ciuda aparentelor nu suntem samanta de scandal.Am avut si noi domnitori care au incercat sa-si consolideze stapanirea prin raiduri asupra vecinilor,raiduri normale pentru acele vremuri,la urma urmei chiar daca se inrudeau,Basarabii cu Musatinii si Huniazii erau niste autocrati feudali care s-au luptat din greu si cu turcii dar si intre ei,incursiunile lui Stefan in Secuime,pradarea Rumeliei de catre Vlad si apoi de catre Mihai fiind exemple de operatiuni militare clasice deja.Din pacate conduceau niste tari prea mici.Cum spunea Tutea,faptul ca existam ca popor dupa atatea necazuri este un miracol si Zau ca nu vad dece sa-mi pun cenusa in cap ca nu sunt neamt,sau ca sunt de religie grec ortodoxa,sau ca nu sunt blond si cu ochi albastri si ca nu sunt un robot!A,da si le-as aminti nemtilor ca,cu toata masina lor de razboi PERFECTA,cu adevarat profesionista,din acele vremuri, si-au luat-o de cateva ori de la noi...a
O gandire tipica de imbecil indoctrinat de NSDAP. Pana la urma a-ti luat-o in bot dela romani. Daca a-ti fi reusit sa-i anihilati pe rusi, Europa ar fi castigat 50 de ani de prosperitate. Asa...


Socrate
Actualizate, cele doua fraze de la sfarsitul raportului german ar suna asa “ Misiunile FMI si UE in Romania trebuie sa apere democratia si macrostabilititatea, astfel incat sa nu apara derapaje. UE si FMI nu trebuie sa lase sa le scape posibilitatile coloniale aflate la usa lor ”


eu ma indoiesc
Tot articolul e o diversiune securista tipica. Nu stiu cui serveste.Nu stiu ce jocuri face ziarul COTIDIANUL. Aceasta facatura este un amestec de adevaruri cu diversiuni-minciuni, adica adevaruri gri. Fapte: Statul national legionar-14 septembrie 1940; Rebeliunea legionara-21/23 ianuarie 1941; raport german-4 noiembrie 1940. Ideei expuse: raportul anticipeaza evenimente ce urmeaza sa aiba loc ulterior datei de 4 nov.1940; nu raportul german din 4 nov.1940 e valabil si dupa 50 de ani ci Tratatul Rublee-Wohlthat, 6/15 iunie 1938: http://www.codoh.com/viewpoints/vpauswanderung.html


gigel
Se aduna norii daca apar in ziare asemenea scrieri. Da ce sa ne mai asteptam de la nemti. Ca intotdeauna ei judeca pe altii fara sa se judece pe ei.