Anunţ publicitar al Statului Român in ziarele mari ale lumii:

Anunţ publicitar al Statului Român in ziarele mari ale lumii:

Cine a putut, ştiut şi vrut a plecat.

Avem nevoie de ajutor!
Plătim la nivelul pieţei.
Preferăm vorbitori de Româna!

______________________________

luni, noiembrie 12


"Ce folos lor deaca popa grăiaşte în limbâ striina rumânilor sărbeşti de nu înţeleg sau prea altâ limbâ ce nu vor înţelegeage ascultâtorii?... Derept aceaste patru lucrure merg oamenii la besearecâ: cari sănt unguri sau rumâni au sârbi au greci au neamţi au leaşi..."

...din "Tălcul Evangheliilor" si datat 1564, vezi M. Gaster, Chrestomaţie română. Texte tipărite şi manuscrise (sec. XVI-XIX), dialectale si populare, vol. I, Bucuresti, 1891, p. 24-25.

Niciun comentariu: