Anunţ publicitar al Statului Român in ziarele mari ale lumii:

Anunţ publicitar al Statului Român in ziarele mari ale lumii:

Cine a putut, ştiut şi vrut a plecat.

Avem nevoie de ajutor!
Plătim la nivelul pieţei.
Preferăm vorbitori de Româna!

______________________________

miercuri, februarie 25

E bine de stiut

Important de stiut:

Incepand din 20 ianuarie 2009


toti operatorii de telefonie fixa si mobila sunt obligati sa stocheze
timp de 6 luni
urmatoarele date despre SMS-urile pe care le trimitem: DE UNDE LE
TRIMITEM, CUI SI CAND LE TRIMITEM.


2. Incepand din 15 martie 2009


toti provaiderii de internet, adica RDS&RCS, ROMTELECOM, ORANGE, ZAPP
etc. sunt obligati sa stocheze timp de 6 luni urmatoarele date despre
email-urile noastre: DE UNDE TRIMITEM EMAILUL, DATA SI ORA LA CARE NE
CONECTAM LA INTERNET, CUI TRIMITEM
E-MAIL-UL (adresa IP si NUMELE SI ADRESA FIZICA A ABONATULUI), DATA SI
ORA LA CARE NE DECONECTAM DE LA INTERNET.


3. Incepand din 15 martie 2009


toti provaiderii de internet, adica RDS&RCS, ROMTELECOM, ORANGE, ZAPP,
etc. sunt obligati sa stocheze timp de 6 luni urmatoarele date despre
NAVIGAREA NOASTRA PE INTERNET: CINE SUNTEM (NUME, ADRESA FIZICA SI
IP-ul), DATA SI ORA LA CARE NE CONECTAM LA INTERNET, DATA SI ORA LA
CARE NE DECONECTAM SI TOATE ADRESELE DE INTERNET PE CARE LE
ACCESAM.

Tinand seama de cele de mai sus si constatand ca prietenii nostri,
colegii nostri de serviciu, rudele noastre, multe dintre fiintele pe
care le iubim sau doar avem relatii conventionale cu ele, NU STIU
DESPRE ACEASTA LEGE, va propun sa trimiteti tuturor
persoanelor din lista voastra de e-mail sau messenger acest mesaj sau
unul asemanator.

STIINTA INSEAMNA PUTERE si A STI SI A NU ACTIONA ESTE SUPREMA LASITATE.

Legea nr. 298/2008


privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de
comunicatii electronice destinate publicului sau de retele publice de
comunicatii, precum si pentru modificarea Legii nr. 506/2004 privind
prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in
sectorul comunicatiilor electronice, a fost publicata in Monitorul
Oficial, Partea I nr. 780 din 21.11.2008.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileste obligatia
furnizorilor de servicii si retele publice de comunicatii electronice
de a retine anumite date generate sau prelucrate in cadrul activitatii
lor de furnizare a serviciilor de comunicatii electronice, pentru
punerea acestora la dispozitia autoritatilor competente in scopul
utilizarii in cadrul activitatilor de cercetare, de descoperire si de
urmarire a infractiunilor grave.
(2) Prezenta lege se aplica datelor de trafic si de localizare a
persoanelor fizice si juridice, precum si datelor conexe necesare
pentru identificarea abonatului sau a utilizatorului inregistrat.
(3) Prezenta lege nu se aplica in ceea ce priveste continutul
comunicarii sau informatiile consultate in timpul utilizarii unei
retele de comunicatii electronice.
(4) Punerea in aplicare a prevederilor prezentei legi se face cu
respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si
libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile
ulterioare, precum si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea
datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul
comunicatiilor electronice, cu completarile ulterioare.
Art. 2. - (1) In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de
mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) furnizor de servicii si retele publice de comunicatii electronice -
persoana care furnizeaza in scop comercial servicii si/sau retele de
comunicatii electronice catre utilizatori finali ori alti furnizori de
retele sau servicii de comunicatii electronice pentru sustinerea
traficului acestora;
b) date - informatiile privind traficul, localizarea si alte date
legate de acestea, necesare pentru identificarea unui abonat sau a unui
utilizator;
c) utilizator - persoana fizica sau juridica ce foloseste un serviciu
de comunicatii electronice destinat publicului in scopuri personale sau
profesionale, fara a fi in mod necesar abonat al acelui serviciu;
d) abonat - persoana fizica sau juridica ce a incheiat un contract cu
un furnizor de servicii de comunicatii electronice destinate
publicului, in vederea furnizarii unor asemenea servicii;
e) serviciu de telefonie - apelul (voce, mesagerie vocala,
teleconferinta si transfer de date), serviciile suplimentare
(redirectionarea convorbirii si transferul apelului) si serviciile de
mesagerie si multimedia (servicii de mesagerie scurta, servicii media
imbunatatite si servicii multimedia);
f) infractiune grava - infractiunea care face parte dintre
infractiunile enumerate la art. 2 lit. b) din Legea nr. 39/2003 privind
prevenirea si combaterea criminalitatii organizate savarsite sau nu de
un grup infractional organizat, dintre cele prevazute in cap. IV din
Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului,
precum si dintre infractiunile contra sigurantei statului prevazute in
titlul I din partea speciala a Legii nr. 15/1968 - Codul penal al
Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) identificatorul utilizatorului - codul unic de identificare alocat
unei persoane care se aboneaza sau se inregistreaza la un serviciu de
acces la internet ori la un serviciu de comunicatii prin internet;
h) identificatorul celulei - codul de identificare a celulei in care
se initiaza sau se finalizeaza un apel de telefonie mobila;
i) apel nereusit - comunicarea in cadrul careia apelul telefonic a fost
conectat, dar nu a primit raspuns sau a facut obiectul unei interventii
din partea administratorului retelei;
j) apel neconectat - apelul initiat de la un terminal telefonic sau
echipament cu acces la un serviciu de telefonie, dar care nu s-a
finalizat tehnic, in sensul stabilirii unei conexiuni intre apelant si
apelat.
(2) In tot cuprinsul prezentei legi sunt, de asemenea, aplicabile
definitiile prevazute la art. 3 din Legea nr. 677/2001, cu modificarile
si completarile ulterioare, si la art. 2 din Legea nr. 506/2004, cu
completarile ulterioare.

CAPITOLUL II
Retinerea datelor

Art. 3. - (1) Furnizorii de retele publice de
comunicatii si furnizorii de servicii de comunicatii electronice
destinate publicului au obligatia de a asigura, pe cheltuiala proprie,
crearea si administrarea unei baze de date in format electronic, in
vederea retinerii urmatoarelor categorii de date, in masura in care
sunt generate sau prelucrate de acestia:
a) date necesare pentru urmarirea si identificarea sursei unei comunicari;
b) date necesare pentru identificarea destinatiei unei comunicari;
c) date necesare pentru a determina data, ora si durata comunicarii;
d) date necesare pentru identificarea tipului de comunicare;
e) date necesare pentru identificarea echipamentului de comunicatie al
utilizatorului sau a dispozitivelor ce servesc utilizatorului drept
echipament;
f) date necesare pentru identificarea locatiei echipamentului de
comunicatii mobile.
(2) Datele se retin timp de 6 luni de la momentul efectuarii comunicarii.
(3) Cheltuielile legate de crearea si administrarea bazei de date sunt
deductibile fiscal.
Art. 4. - Datele necesare pentru urmarirea si identificarea sursei
unei comunicari cuprind:
a) in cazul retelelor de telefonie fixa si mobila: numarul de telefon
apelant, precum si numele si adresa abonatului sau ale utilizatorului
inregistrat;
b) in cazul serviciilor de acces la internet, posta electronica si
telefonie prin internet: identificatorul/identificatorii alocat/alocati
utilizatorilor; identificatorul de utilizator si numarul de telefon
alocate pentru efectuarea oricarei comunicari prin reteaua publica de
telefonie; numele si adresa abonatului sau ale utilizatorului
inregistrat, caruia i s-a alocat o adresa Internet Protocol (IP), un
identificator de utilizator sau un numar de telefon, la momentul
comunicarii.
Art. 5. - Datele necesare pentru identificarea destinatiei unei
comunicari cuprind:
a) in cazul retelelor de telefonie fixa si mobila: numarul
format/apelat/numerele formate/apelate si, in cazurile care includ
servicii suplimentare precum redirectionarea sau transferul apelului,
numarul/numerele catre care este dirijat apelul; numele si
adresa/adresele abonatului/abonatilor ori ale
utilizatorului/utilizatorilor inregistrat/inregistrati;
b) in cazul serviciilor de posta electronica si telefonie prin
internet: identificatorul utilizatorului sau numarul de telefon al
destinatarului/destinatarilor unui apel telefonic prin internet; numele
si adresa/adresele abonatului/abonatilor sau ale
utilizatorului/utilizatorilor inregistrat/inregistrati si
identificatorul utilizatorului destinatar al comunicarii.
Art. 6. - Datele necesare pentru a determina data, ora si durata
comunicarii cuprind:
a) in cazul retelelor de telefonie fixa si mobila: data si ora
initierii si incheierii unei comunicari;
b) in cazul serviciilor de acces la internet, posta electronica si
telefonie prin internet: data si ora conectarii la si ale deconectarii
de la serviciul de acces la internet, adresa IP alocata dinamic sau
static unei comunicari de furnizorul de servicii de acces la internet,
precum si identificatorul abonatului sau al utilizatorului inregistrat;
data si ora conectarii la si ale deconectarii de la serviciul de posta
electronica sau de telefonie prin internet.
Art. 7. - Datele necesare pentru identificarea tipului de comunicare
cuprind:
a) in cazul retelelor de telefonie fixa si mobila: informatii privind
serviciul de telefonie utilizat;
b) in cazul comunicarilor prin serviciul de posta electronica si de
telefonie prin internet: informatii privind serviciul de acces la
internet utilizat.
Art. 8. - Datele necesare pentru identificarea
echipamentului de comunicatie al utilizatorului sau a dispozitivelor ce
servesc utilizatorului drept echipament cuprind:
a) in cazul retelelor de telefonie fixa: numarul de telefon apelant si
numarul de telefon apelat;
b) in cazul retelelor de telefonie mobila: numarul de telefon al
apelantului si numarul de telefon apelat; identitatea internationala de
abonat mobil (IMSI) a apelantului; identitatea internationala a
echipamentului mobil (IMEI) a apelantului; identitatea IMSI a
apelatului; identitatea IMEI a apelatului; in cazul serviciilor anonime
preplatite: data si ora activarii initiale a serviciului, precum si
identificatorul celulei din care a fost activat serviciul;
c) in cazul serviciilor de acces la internet, posta electronica si
telefonie prin internet: numarul de telefon al apelantului in cazul
accesului prin dial-up; linia DSL sau alt punct terminal al celui care
initiaza comunicarea.
Art. 9. - Datele necesare pentru identificarea locatiei echipamentului
de comunicatii mobile cuprind:
a) identificatorul celulei la inceputul comunicarii;
b) datele care permit stabilirea localizarii geografice a celulelor,
prin referire la identificatorul acestora, pe durata in care datele
comunicarii sunt retinute.
Art. 10. - (1) Furnizorii de retele publice de
comunicatii si furnizorii de servicii de comunicatii electronice
destinate publicului, aflati sub jurisdictie romana, au obligatia
retinerii datelor referitoare la un apel nereusit numai atunci cand
aceste date sunt generate sau prelucrate si stocate, in cazul
serviciului de telefonie, ori inregistrate, in cazul serviciului de
acces la internet, in cadrul activitatii de furnizare a serviciilor
respective.
(2) Furnizorii nu au obligatia retinerii datelor prevazute la art. 3
alin. (1) in cazul apelurilor neconectate.
Art. 11. - (1) In aplicarea prevederilor prezentei
legi sunt interzise interceptarea si retinerea continutului comunicarii
sau a informatiilor consultate in timpul utilizarii unei retele de
comunicatii electronice.
(2) Furnizorii de retele publice de comunicatii si furnizorii de
servicii de comunicatii electronice destinate publicului au obligatia
de a retine numai acele categorii de date enumerate la art. 3 alin.
(1), care sunt accesibile ca urmare a desfasurarii activitatilor
proprii, in conditiile legii.
(3) La sfarsitul perioadei de retinere, toate datele retinute in
temeiul prezentei legi, cu exceptia datelor puse la dispozitia
autoritatilor competente, potrivit legii, si care au fost pastrate de
catre acestea, trebuie sa fie distruse prin proceduri automatizate,
ireversibil.
Art. 12. - Activitatea de retinere a datelor se realizeaza cu
respectarea urmatoarelor principii:
a) datele retinute trebuie sa fie de aceeasi calitate si supuse
aceluiasi grad de securitate si protectie cu cele utilizate la nivelul
retelelor furnizorilor de comunicatii electronice;
b) datele retinute trebuie supuse unor masuri tehnice si organizatorice
corespunzatoare, in vederea protejarii datelor impotriva distrugerilor
accidentale sau ilicite, alterarii ori pierderii accidentale, stocarii,
prelucrarii, accesarii sau dezvaluirii neautorizate ori ilicite;
c) datele retinute trebuie supuse unor masuri tehnice si organizatorice
corespunzatoare, in vederea asigurarii faptului ca numai personalul
autorizat in acest sens are acces la aceste date.
Art. 13. - (1) In situatia in care datele prevazute la
art. 4-7 pot fi retinute de mai multi furnizori de servicii si retele
publice de comunicatii electronice, activitatea de retinere a datelor
se face doar la unul dintre furnizori.
(2) Activitatea de retinere a datelor prevazute la art. 4-7 poate fi
desfasurata, acolo unde este tehnic posibil si in urma unei intelegeri
contractuale, de un tert, in numele unui furnizor de servicii si retele
publice de comunicatii electronice, cu respectarea prevederilor art. 19
si 20 din Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile
ulterioare, si ale Legii nr. 506/2004, cu completarile ulterioare.
(3) Obligatia de retinere a datelor prevazute la art. 4-7 se aplica
furnizorilor de servicii si retele publice de comunicatii electronice
care aloca numerotatie, in cazul serviciilor de telefonie fixa si
mobila, respectiv adrese de IP, in cazul serviciilor de date.
Art. 14. - (1) Ministerul Internelor si Reformei
Administrative, Ministerul Public, Serviciul Roman de Informatii si
Serviciul de Informatii Externe, denumite in continuare autoritati
competente, au obligatia de a colecta si de a transmite semestrial
Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei urmatoarele date
statistice, in vederea urmaririi si controlului aplicarii prevederilor
cuprinse in prezenta lege:
a) numarul cazurilor in care informatiile au fost furnizate
autoritatilor competente, in conformitate cu prevederile prezentei legi;
b) perioada de timp scursa intre data la care datele au fost retinute
si data la care autoritatea competenta a solicitat transmiterea acestor
date;
c) numarul de cazuri in care solicitarile de date nu au putut fi
indeplinite.
(2) Termenele pana la care trebuie transmise datele statistice se
stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(3) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei centralizeaza
datele statistice primite de la autoritatile competente si transmite
anual Comisiei Europene statisticile elaborate in baza acestora.
Statisticile nu vor contine date cu caracter personal.
CAPITOLUL III
Procedura solicitarii datelor retinute

Art. 15. - Furnizorii de retele publice de comunicatii
si furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate
publicului au obligatia ca, la solicitarea autoritatilor competente, in
baza autorizatiei emise potrivit dispozitiilor art. 16, sa transmisa
acestora de indata datele retinute potrivit prezentei legi, cu exceptia
cazurilor de forta majora.
Art. 16. - (1) Solicitarea transmiterii de date
retinute potrivit prezentei legi se realizeaza numai dupa ce a fost
inceputa urmarirea penala, cu autorizarea motivata a presedintelui
instantei careia i-ar reveni competenta sa judece cauza in prima
instanta sau de la instanta corespunzatoare in grad acesteia, in a
carei circumscriptie se afla sediul parchetului din care face parte
procurorul care efectueaza sau supravegheaza urmarirea penala ori a
judecatorului desemnat de acesta, la cererea procurorului care
efectueaza sau supravegheaza urmarirea penala, potrivit legii, daca
sunt date ori indicii temeinice privind pregatirea sau savarsirea unei
infractiuni grave.
(2) In caz de urgenta, cand intarzierea obtinerii autorizarii prevazute
la alin. (1) ar aduce grave prejudicii activitatii de urmarire penala
ori indeplinirii obligatiilor asumate de Romania prin documente
juridice de cooperare internationala sau ca stat membru al Uniunii
Europene, procurorul care efectueaza sau supravegheaza urmarirea penala
sau caruia i-ar reveni aceasta competenta poate sa autorizeze, prin
ordonanta motivata, solicitarea transmiterii de date retinute, potrivit
prezentei legi. In termen de 48 de ore de la emiterea autorizarii,
procurorul prezinta instantei de judecata competente, potrivit alin.
(1), motivele care au stat la baza emiterii autorizarii. Instanta de
judecata se pronunta cu privire la legalitatea si temeinicia ordonantei
prin care s-a autorizat solicitarea transmiterii de date retinute, in
cel mult 48 de ore.
(3) Autorizatia de solicitare a datelor retinute trebuie sa cuprinda:
a) denumirea instantei/parchetului;
b) data, ora si locul emiterii;
c) numele si prenumele judecatorului/procurorului;
d) durata de valabilitate a autorizatiei;
e) denumirea si sediul social ale persoanei juridice care urmeaza sa
puna la dispozitie datele retinute;
f) indicarea persoanei cu privire la care se va face verificarea
datelor retinute sau indicarea codului de identificare a abonatului ori
a utilizatorului inregistrat pentru serviciile de internet sau a
numarului de telefon al abonatului ori al utilizatorului inregistrat
pentru serviciile de telefonie fixa sau mobila;
g) temeiurile concrete care determina autorizarea de solicitare a
datelor retinute;
h) perioada de timp pentru care datele retinute urmeaza a fi furnizate;
i) semnatura judecatorului/procurorului.
(4) Lipsa oricareia dintre mentiunile prevazute la alin. (3) se
sanctioneaza cu nulitatea absoluta a autorizatiei.
(5) Durata de valabilitate a autorizatiei nu poate depasi 15 zile.
(6) Datele retinute care nu privesc fapta ce formeaza obiectul
cercetarii se arhiveaza la sediul parchetului, in locuri speciale, in
plic sigilat, cu asigurarea confidentialitatii, si pot fi transmise
judecatorului sau completului investit cu solutionarea cauzei, la
solicitarea acestuia. La solutionarea definitiva a cauzei, acestea vor
fi sterse sau, dupa caz, distruse de catre procuror, incheindu-se in
acest sens un proces-verbal.
(7) Daca in cauza s-a dispus solutia de netrimitere in judecata, datele
retinute se arhiveaza la sediul parchetului, in locuri speciale, in
plic sigilat, cu asigurarea confidentialitatii, si se pastreaza pana la
implinirea termenului de prescriptie a raspunderii penale pentru fapta
ce a format obiectul cauzei, iar cand se distrug, se incheie un
proces-verbal in acest sens.
(8) Daca in cauza instanta a pronuntat o hotarare de condamnare,
achitare sau incetare a procesului penal, ramasa definitiva, datele
retinute se arhiveaza odata cu dosarul cauzei la sediul instantei, in
locuri speciale, in plic sigilat, cu asigurarea confidentialitatii.

CAPITOLUL IV
Autoritatea de supraveghere
Art. 17. - Autoritatea competenta sa monitorizeze
aplicarea prevederilor prezentei legi este Autoritatea Nationala de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, denumita in
continuare A.N.S.P.D.C.P.

CAPITOLUL V
Regimul sanctionator

Art. 18. - (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) neindeplinirea obligatiilor prevazute la art. 3 alin. (2);
b) neindeplinirea obligatiilor prevazute la art. 11 alin. (2) si (3);
c) neindeplinirea obligatiei prevazute la art. 12.
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza, prin
derogare de la dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile
ulterioare, cu amenda de la 2.500 lei la 500.000 lei.
(3) Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) si aplicarea
sanctiunilor se efectueaza de catre personalul de control imputernicit
in acest scop al A.N.S.P.D.C.P., in conformitate cu prevederile art. 35
din Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 19. - (1) Orice accesare intentionata sau
transfer al datelor pastrate in conformitate cu prezenta lege, fara
autorizare, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la
un an la 5 ani.
(2) Impiedicarea cu intentie a punerii la dispozitia autoritatilor
competente a datelor retinute ca urmare a aplicarii prezentei legi
constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la
un an.
(3) Tentativa la infractiunea prevazuta la alin. (1) se pedepseste.

CAPITOLUL VI
Dispozitii finale

Art. 20. - In scopul prevenirii si contracararii
amenintarilor la adresa securitatii nationale, organele de stat cu
atributii in acest domeniu pot avea acces, in conditiile stabilite prin
actele normative ce reglementeaza activitatea de realizare a
securitatii nationale, la datele retinute de furnizorii de servicii si
retele publice de comunicatii electronice.
Art. 21. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei
legi, Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter
personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor
electronice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.
1.101 din 25 noiembrie 2004, cu completarile ulterioare, se modifica si
se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 5, alineatele (1) si (6) se modifica si vor avea
urmatorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Datele de trafic referitoare la abonati si utilizatori
inregistrati, prelucrate si retinute de furnizorul unei retele publice
de comunicatii electronice sau de furnizorul unui serviciu de
comunicatii electronice destinat publicului, trebuie sa fie sterse sau
transformate in date anonime atunci cand nu mai sunt necesare la
transmiterea unei comunicari, cu exceptia situatiilor prevazute la
alin. (2), (3), (5) si (51).
...............................................................................................................................
(6) Prevederile alin. (1)-(3) si (5) nu aduc atingere posibilitatii
autoritatilor competente de a avea acces la datele de trafic, in
conditiile legii."
2. La articolul 8, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat,
alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Dispozitiile prezentului articol nu aduc atingere posibilitatii
autoritatilor competente de a avea acces la datele pastrate de
furnizorii de retele publice de comunicatii si de furnizorii de
servicii de comunicatii electronice destinate publicului, in conditiile
legii."
Art. 22. - In termen de 30 de zile de la data
intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Comunicatiilor si
Tehnologiei Informatiei va elabora normele metodologice de aplicare a
acesteia, pe care le va supune spre aprobare Guvernului.
Art. 23. - (1) Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la
publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Dispozitiile referitoare la retinerea datelor de trafic si
localizare corespunzatoare serviciilor de acces la internet, posta
electronica si telefonie prin internet se vor aplica incepand cu data
de 15 martie 2009.
*
Prezenta lege transpune Directiva 2006/24/CE privind retinerea datelor
generate sau prelucrate de catre furnizorii de retele si servicii de
comunicatii electronice destinate publicului si de modificare a
Directivei 2002/58/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene (JOUE) nr. L105 din 13 aprilie 2006.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea
prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei,
republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
PRESEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU
ILIE SARBU

Bucuresti, 18 noiembrie 2008.
Nr. 298.

Niciun comentariu: