Anunţ publicitar al Statului Român in ziarele mari ale lumii:

Anunţ publicitar al Statului Român in ziarele mari ale lumii:

Cine a putut, ştiut şi vrut a plecat.

Avem nevoie de ajutor!
Plătim la nivelul pieţei.
Preferăm vorbitori de Româna!

______________________________

marți, aprilie 7

INTERSECTII CU CAMERE VIDEO "INTELIGENTE".

Camerele inteligente vor transmite un semnal în dispecerat şi vor
anunţa astfel, dacă un şofer a trecut pe roşu, a depăşit limita de
viteză, sau a blocat intersecţia.

Potrivit poliţiştilor, camera va înregistra imaginea maşinii şi
numărul acesteia, iar cel care a încălcat regulile va primi acasă
procesul-verbal de amendă sau înştiinţarea că permisul îi va fi
suspendat.

Tot acest proces va fi realizat fără ajutorul poliţiştilor.
Documentele nu vor fi completate de un poliţist, cum se întâmplă în
prezent, ci vor fi întocmite de sistem.

În acest proiect de management al traficului este inclusă şi
monitorizarea RATB. Autobuzele vor fi dotate cu GPS şi staţii de
emisie-recepţie, astfel încât atunci atunci când sunt în întârziere să
primească verde la semafor.

CAMERELE VIDEO INTELIGENTE SUNT AMPLASATE ÎN URMĂTOARELE LOCAŢII:

- Piaţa Presei Libere

- Arcul de Triumf

- Piaţa Charles de Gaulle

- bulevardul Kiseleff cu Arh. Ion Mincu

- Piaţa Aviatorilor

- Piaţa Victoriei

- Pe Calea Victoriei la intersecţia cu străzile: Gheorghe Manu, bd.
Dacia, Calea Griviţei, Ştirbey Vodă, Ion Câmpineanu, bd. Regina
Elisabeta, Splaiul Independenţei (Pod Operetă).

- Pe Bd. Lascăr Catargiu cu str. Gheorghe Manu; Piaţa Romană.

- Pe Bulevardul Magheru la intersecţia cu străzile: Tache Ionescu,
George Enescu, C.A. Rosetti. Bd. Bălcescu cu străzile: Dem Dobrescu,
Batiştei; Piaţa Universităţii.

- Bulevardul I. C. Brătianu, intersecţie cu cu străzile: Colţei, bd.
Corneliu Coposu (Piaţa Unirii), bd. Unirii. Bd. Dimitrie Cantemir cu
bd. Mărăşeşti şi cu Bd. Tineretului;

- Bulevardul Iancu de Hunedoara cu strada Roma.

- Pe Bulevardul Ştefan cel Mare, intersecţie cu Calea Dorobanţilor, cu
Calea Floreasca, cu bd. Barbu Văcărescu, cu Vasile Lascăr, cu Doctor
Grozovici; Piaţa Bucur Obor; bd. Ferdinand I cu Str. Ritmului; Piaţa
Iancului; Piaţa Hurmuzachi.

- Bulevardul Mihai Bravu , intersecţie cu: bd. Ferdinand I, cu Vatra
Luminoasă, cu Baba Novac, cu bd. Camil Ressu, cu calea Vitan, cu
Splaiul Independenţei şi cu Bd. Tineretului. Piaţa Sudului.

- Şoseaua Olteniţei, intersecţie cu bulevardul Brâncoveanu şi cu
Şoseaua Giurgiului.

- Calea Şerban Vodă cu Şoseaua Viilor.

- Şoseaua Viilor cu strada Fabrica de Chibrituri şi cu bulevardul
Tudor Vladimirescu.

- Calea 13 Septembrie cu şoseaua Panduri şi cu Şos. Progresului; str.
Răzoare; Piaţa Leu; bd. Iuliu Maniu cu str. Vasile Milea; str. Vasile
Milea cu bd. Timişoara.

- Bd. Pache Protopopescu cu strada Mătăsari, cu str. Popa Nan şi cu
str. Traian.

- Bulevardul Carol I cu Calea Moşilor şi cu Str. Armenească; Piaţa
Rosetti; bd. Regina Elisabeta cu Str. Academiei; Piaţa Corneliu
Coposu; Bd. Corneliu Coposu cu str. Sfânta Vineri; Str. Sfânta Vineri
cu str. Mămulari; bd. Mircea Vodă cu str. Sfânta Vineri.

- Splaiul Independenţei cu Str. Halelor , cu Banca Religiilor şi cu
Bd. Unirii. Splaiul Unirii cu bd. I. C. Brătianu.

- Bd. Unirii cu bd. Mircea Vodă, cu str. Nerva Traian şi cu str.
Lucian Blaga. Str. Nicolae Titulescu cu str. Doctor Felix, cu str.
Maltopol şi cu str. Banu Manta. Bd. C. A. Rosetti cu str. Dionisie
Lupu; bd. Dacia cu Calea Dorobanţilor.

Niciun comentariu: